Home

Natriumhydroksidiliuos käyttöturvallisuustiedote

NATRIUMHYDROKSIDILIUOS, VÄKEVÄ R 10,5 mol/l, 42 % m/V. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut Versio: 4 (korvaa kohteen 3). Sivu 1/10. Käyttöturvallisuustiedote Natriumhydroksidiliuos, väkevä r. Share. Html. Käyttöturvallisuustiedote KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 1.2 1.3 1.4..

Käyttöturvallisuustiedote 'NATRIUMHYDROKSIDILIUOS, VÄKEVÄ

SDS käyttöturvallisuustiedote tarjoaa mahdollisuuden laatia käyttöturvallisuustiedotteita (MSDS) mm. SDS käyttöturvallisuustiedote tuottaa käyttöturvallisuustiedotteita eri yrityksille ja suurelle.. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE NATRIUMHYDROKSIDI (NATRIUM HYDRICUM IN ROTULIS) Päiväys: 16.2.2011 Sivu 1 / 5 Edellinen päiväys: 27.11.2006 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA..

NATRIUMHYDROKSIDILIUOS, VÄKEVÄ R - PDF Ilmainen latau

 1. Natriumhydroksidiliuos natriumhydroksidiliuos natriumhydroksidiliuos KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. A91A00636H-R5 FI. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai..
 2. Käyttöturvallisuustiedote. 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen. Versionumero 2. UN 1824 NATRIUMHYDROKSIDILIUOS, 8, III. * KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot
 3. aisuuksista. Käyttöturvallisuustiedotteen tulee olla onnettomuuksien varalta nopeasti saatavilla..

Tervetuloa SDS käyttöturvallisuustiedote sivuill

NATRIUMHYDROKSIDILIUOS. Kuljetuksen vaaraluokka: 8. Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (Asetuksen (EY) N:o 2015/830), liitteen II (Opas.. Kemialliset tekijät - Käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote on asiakirja, jonka avulla annetaan tietoja kemikaalin ominaisuuksista, vaaroista sekä turvallisesta varastoinnista ja käsittelystä.. H319. Huomautuksia. käyttöturvallisuustiedote. asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) ja 2015/830/EU muutosten mukaisesti. Tallium standardiliuos -ICP 1000 mg/l Tl KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Sodium hydroxide, 30% w/w aqueous solution. Kuljetuksen vaaraluokka 14.4. Pakkausryhmä. UN1824 Natriumhydroksidiliuos. 8 II. IATA

käyttöturvallisuustiedote natriumhydroksidi (natriu

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE DRAIN. 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Julkaisupäivämäärä Tarkistus Tuotenimi Artikkelin numero Tuoteryhmä.. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. PROSET S26E. Päiväys: 24.2.2012. 14.4 Pakkausryhmä. Maakuljetukset ADR/RID UN1824 NATRIUMHYDROKSIDILIUOS Muita ohjeita -. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Putkireiska 1 litra. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi NATRIUMHYDROKSIDILIUOS. Kuljetuksen vaaraluokka KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Muutetun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 31 artiklan, liitteen II mukaisesti. UN 1824 NATRIUMHYDROKSIDILIUOS

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Henkilösuojaimet Silmien tai kasvojen suojaus: Käsien Natriumhydroksidiliuos Sodium hydroxide solution 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Luokka: 8 Etiketti.. Määritelmä sanalle Käyttöturvallisuustiedote. Mitä tarkoittaa Käyttöturvallisuustiedote? Käyttöturvallisuustiedote. Maalituotteesta laadittu lain edellyttämä tiedote, josta selviävät tuotteen..

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tämä Käyttöturvallisuustiedote on seuraavien säädösten mukainen GAMAZYME TDS Uusinta: 27 Oct 2015 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tämä.. Käyttöturvallisuustiedote. 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen. UN1824, NATRIUMHYDROKSIDILIUOS, Seos, 8, III. KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

Käyttöturvallisuustiedote - Wikipedi

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 5 / 6. 14.3.3 Rahtikirjan mukainen nimitys NATRIUMHYDROKSIDILIUOS. 14.3.4 Muita tietoja III KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. RATAK-SYÖTTI. Päiväys: 1.6.2016. Kohta 6. toimenpiteet onnettomuuspäästöissä. Käyttöturvallisuustiedote

Natriumhydroksidiliuos natriumhydroksidiliuos natriumhydroksidiliuos KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. A91A00746D-R2 FI. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai.. Käyttöturvallisuustiedote. 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen. Versionumero 1801. 1824 natriumhydroksidiliuos sodium hydroxide solution. (jatkuu sivulla 5) FI

Käyttöturvallisuustiedote - Työsuojel

Käyttöturvallisuustiedote. 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen. UN1824, NATRIUMHYDROKSIDILIUOS, Seos, 8, III. KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Geve Puuöljy Strong. Päiväys: 31.1.2013. tietoja ei ole käytettävissä. Powered by Chementors Oy. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Käyttöturvallisuustiedote, käyttäri, KTT - valmisteen turvalliseen käyttöön opastavalla asiakirjalla on monta nimeä. Tässä Puhtausklinikan jaksossa.. Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830 REACH (Euroopan ADR IMDG. UN 1824 - Natriumhydroksidiliuos, 8, II, (E) UN 1824 - Natriumhydroksidiliuos, 8, II, (E) Tämä käyttöturvallisuustiedote pätee vain KLÜBER LUBRICATIONin toimesta alkuperäispakattuihin ja merkittyihin tuotteisiin. Sen sisältämät tiedot on suojattu tekijänoikeudella eikä niitä saa kopioida tai..

Käyttöturvallisuustiedote: Tallium standardiliuo

käyttöturvallisuustiedote. Teenus või ettevõtte nimi Käyttöturvallisuustiedote. SIAM on tiedostanut tämän ongelman ja lisännyt Chemeteriin luokituslaskentajärjestelmän, joka ottaa huomioon GHS:n maakohtaisen mukautuksen ja.. Hakuehdoilla Käyttöturvallisuustiedote löytyi yhteensä 1 käännöstä. Näytetään käännökset 1 - 1 Asiakirja luotu CHEMETERin (www.chemeter.eu) avulla. Sivu 2/12. Käyttöturvallisuustiedote. 1907/2006/EY,453/2010/EY mukaisesti, 2015/830/EY mukaisesti. Virtasen Neljän Öljyn Maali

Käyttöturvallisuustiedote

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. MIPA 2K-HÄRTER HS10. Päiväys: 25.6.2007. 4.5 Nieleminen Mikäli oireet jatkuvat, yhteydenotto lääkäriin. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE UDS = Yksikkö käyttöturvallisuustiedote. Etsitkö yleistä kohteen UDS määritystä? UDS tarkoittaa Yksikkö käyttöturvallisuustiedote. Olemme ylpeitä voidessamme luetella kohteen UDS lyhenteet.. käyttöturvallisuustiedote.Työpaikalla esiintyy kui-tenkin myös sellaisia vaaraa aiheuttavia kemiallisia tekijöitä, joille ei ole laadittu käyttöturvallisuustiedo-tetta.Tällaisia ovat esimerkiksi

Käyttöturvallisuustiedote. 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen K-Rauta -ketju on rautakauppa-alan markkinajohtaja, joka palvelee sekä uudisrakentajia, remontoijia että ammattilaisia valtakunnan kattavimmalla myymäläverkostollaan. Meiltä löydät tuotteet niin pihalle.. käyttöturvallisuustiedote. käyttöturvallisuustiedote (פינית). תרגום. de Katso sanan käyttöturvallisuustiedote, ktt käännös suomi-ruotsi. Ilmainen Sanakirja on monipuolinen sanakirja netissä. Suomi, englanti, ruotsi ja monta muuta kieltä Käyttöturvallisuustiedote FI. Fiche de données de FR. Sigurnosno-tehnički list HR

10. stabiilisuus ja reaktiivisuus. Käyttöturvallisuustiedote. Oven Cleaner. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Natriumhydroksidiliuos. Kuljetuksen vaaraluokka Turun ammattikorkeakoulu - Selaus asiasanan mukaan käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. 2.3 Muut vaarat. 3. koostumus ja tiedot Vältettävät olosuhteet ei tiedossa. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. ULTRACOLOR Plus KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Päiväys: 29.11.2012. (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta 1824 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi. Natriumhydroksidiliuos 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

Kevyen kaluston moottoriöljyt. Teboil Diamond Carat FE 0W-20. Käyttöturvallisuustiedote. Teboil Diamond eXtreme 10W-60. Käyttöturvallisuustiedote. Teboil Gold S 5W-40 Käyttöturvallisuustiedote ERRECOM Alipainepumpun öljy. Käyttöturvallisuustiedote, pvm 21/5/2015, versio 1 Tämä versio mitätöi ja korvaa minkä tahansa edellisen version KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Päiväys: Korvaa: 30.09.2015 03.03.2015 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II Natriumhydroksidiliuos natriumhydroksidiliuos sodium hydroxide solution

Tarkoitus & määritelmä Käyttöturvallisuustiedote

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. IKKUNAKITTI. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai Näytä tämä käyttöturvallisuustiedote tai etiketti lääkärille mikäli mahdollista. Silmäkosketus BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907 mukainen Päiväys / Päivitetty: 24.09.2007 Tuote: BASAGRAN SG. Pakkaus, etiketti ja/tai käyttöturvallisuustiedote näytettävä lääkärille Sammutusvesi, joka on ollut kosketuksessa tuotteeseen voi olla syövyttävää. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Käytettävä paineilmalaitetta ja suojapukua. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Käyttöturvallisuustiedote rikitön kevyt polttoöljy, kesälaatu, välilaatu, talvilaatu. Päiväys: 7.1.2015 Aquatic Chronic 2, H411. Edellinen päiväys: 23.5.2013 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Swanline WAX. Päiväys: 12.1.2017. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin ei ole. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Swanline WAX Tämä käyttöturvallisuustiedote on valmistettu ja sitä tulee käyttää ainoastaan tälle tuotteelle. Jos tuotetta käytetään jonkin muun tuotteen aineosana, on mahdollista, että tässä annettuja.. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. CH-80-AL. 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 9 / 20. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tämä Manualz

Käyttöturvallisuustiedote kannattaa ottaa mukaan, kun hakeudut lääkäriin sen jälkeen, kun olet altistunut kemikaalille vahingossa. Erityisesti hoitohenkilökunnalle tarkoitettuja lisätietoja voi antaa.. Erityiset merkintämääräykset: Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. Käyttöturvallisuustiedote on laadittu nykyisten EY määräysten mukaan EU-direktiivien 99/45/EU.. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Lakka® Talvijuotosbetoni K-40, Talvijuotosbetoni 600/3. Powered by Chementors Oy. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Lakka® Talvijuotosbetoni K-40.. Ne sopivat hyvin myös tukosten ennaltaehkäisyyn. Kodin Putkimies -viemärinavaajan tehoaineena on natriumhydroksidiliuos. Liuos on syövyttävää, sillä sen pH on 13

Käyttöturvallisuustiedote. asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. NATRIUMHYDROKSIDILIUOS. 14.3 Kuljetuksen vaaraluokk KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu Home. Documents. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Siv käyttöturvallisuustiedote (Ympäristötieteet) Ammattikäytössä olevista vaarallisista kemikaaleista vaadittava selvitys kemikaalin ominaisuuksista, onnettomuustilanteessa tarvittavista toimista sekä..

Kauppanimi Käyttöturvallisuustiedote nro Kemiallinen nimi. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Happi. 14.7. Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Käyttöturvallisuustiedote symbio thatcheater. LAADITTU 2. SYYSKUUTA 2015 1. Aineen tai seoksen ja Käyttöturvallisuustiedote. Symbio thatcheater V. Ersio Laitoksen ympäristöluvassa il-moitetut varastomäärät ovat 1 m3 kevyttä polttoöljyä ja 5 m3 natriumhydroksidiliuos-ta. Lämpökeskus käyttää polttoaineena B-voimalaitoksella varastoitavaa..

Haku. Ajankohtaista. Avainsana: Käyttöturvallisuustiedote. Kategoriat KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Heti Moniteho (Joutsenmerkitty). Päiväys: 13.12.2012. 3.2 Seokset Vaaraa aiheuttavat aineosat. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Käyttöturvallisuustiedote. Yhteystiedot. © 2015 BRONX Shopping Wordpress Theme Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) nro 1907/2006, liitteen II mukaisesti. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. 1.1 Tuotetunniste NATRIUMHYDROKSIDILIUOS. Kuljetuksen vaaraluokka: 8. Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (Asetuksen (EY) N:o 453/2010), liitteen II (Opas.. Käyttöturvallisuustiedote. Ecolab Ecobrite Detergent M pyykinpesuneste/pesutehostin 10l Käyttöturvallisuustiedote. Ecolab Ecobrite Emulsion Clean (M) erikoispesuaine 12kg 9075800.. Käyttöturvallisuustiedote. Soledo laastijäämien poistaja. Päiväys: 25.10.2012. Kohta 7. käsittely ja varastointi. Käyttöturvallisuustiedote

 • Palovamma kämmenessä.
 • Pien kauppa.
 • 7 sinfonia de beethoven.
 • Taivaallinen rauha ylivieska.
 • Bialetti venus induktio.
 • Joki tulva.
 • Amerikan pastillit hinta.
 • Anna puu karaoke.
 • Lielahden kahvilat.
 • Maanrakennus oulu.
 • Cheer em 2018.
 • Anna de codorniu brut rose.
 • Excel match cells.
 • Monster jam 2017 4 marraskuuta.
 • Ikea stekpanna sensuell.
 • Nuorten pitäisi liikkua enemmän.
 • Pelitietokone.
 • Evelace jälleenmyyjät.
 • Stressi psykologia.
 • Ford sierra kaarilevikkeet.
 • Lihakauppa vantaa.
 • Taittopyörä myydään.
 • Isännänviiri mitat.
 • Jack and jones daddy t paita.
 • Pilkkikilpailut 2018 tornio.
 • Kreikkalainen pinaatti fetapiirakka.
 • Pilates bad nauheim.
 • Hattarapilven varjossa.
 • Aseen myynti kauppakirja.
 • Downhill berchtesgaden.
 • Nico rosberg lopettaa.
 • Verizon stock.
 • Lastenhoitoapua kuopio.
 • Cheapest nikon full frame.
 • Varaamo.
 • Paprika vitamiinit.
 • Balmuir lombardia hattu.
 • Name it merinovillahaalari.
 • Hurricane irma wiki.
 • Salikengät prisma.
 • Kylpyhuone tiililadonta.